ZEISS Microscopy

มารยาทในการใช้โซเชียลมีเดีย

มารยาทในการใช้โซเชียลมีเดีย

เราหวังว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นของคุณ โปรดปฏิบัติตามกฎสามัญดังต่อไปนี้:
ฟังก์ชันการแสดงความคิดเห็นมีไว้สำหรับการสนทนาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ZEISS ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการสนทนา ไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่และจะถูกบันทึกพร้อมกับการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น เราเผยแพร่เฉพาะชื่อหรือชื่อเล่นและวันที่เผยแพร่เท่านั้น นี่คือพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตที่เรายินดีที่จะใช้เพื่อสนทนากับคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีคำถาม ข้อสงสัย หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อไปยังผู้ติดต่อของคุณโดยตรง


ระเบียบและมารยาททางสังคม

 • โปรดปฏิบัติต่อผู้ใช้รายอื่นเช่นเดียวกับที่คุณต้องการได้รับการปฏิบัติ
 • พึงทราบว่าคุณกำลังสื่อสารกับผู้คนจริงๆ ไม่ใช่บุคคลเสมือน
 • คุณอาจใช้ข้อโต้แย้งที่หนักแน่นเพื่อสนับสนุนมุมมองของคุณ แต่อย่าโจมตีใครเป็นการส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในการโต้แย้งที่ไม่สร้างสรรค์
 • ห้ามดูหมิ่น เหยียดหยามทางเพศ หรือเหยียดเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
 • ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง คุณจึงไม่ควรพยายามยัดเยียดความคิดเห็นของคุณให้กับผู้อื่น


กรณีต่อไปนี้จะส่งผลให้มีการลบความคิดเห็นหรือบล็อกที่อยู่ IP
สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม:

 • การใช้เป็นพื้นที่โฆษณาเว็บไซต์หรือบริการเว็บโดยมิชอบ
 • โพสต์ที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์
 • การนำเสนอสินค้าหรือบริการ (เชิงพาณิชย์หรือส่วนตัว)
 • ความเห็นที่ดูถูกเหยียดหยามและทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
 • การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
 • ประกาศการชุมนุมทางการเมือง
 • แสดงความคิดเห็นในภาษาที่ไม่ได้ระบุไว้
 • ยุยงให้เกิดความรุนแรงต่อบุคคล สถาบัน หรือบริษัท
 • สื่ออนาจาร
 • การเหยียดเชื้อชาติและการโฆษณาชวนเชื่อด้วยความเกลียดชัง
 • ความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้อง


กฎเหล่านี้ยังมีผลบังคับใช้กับการใช้ชื่ออีกด้วย เราจะไม่ยอมให้มีการละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้และขอสงวนสิทธิ์ในการลบ แก้ไข ย้ายหรือปิดความคิดเห็นและรายการดังกล่าว ผู้ใช้แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายการที่เขา/เธอเผยแพร่ออกไป

การปฏิเสธความรับผิด
ความคิดเห็นในรายการของเราสะท้อนถึงความคิดเห็นของผู้อ่านแต่ละคนเท่านั้น Carl Zeiss AG จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาเหล่านั้น

ขอบคุณที่ไว้วางใจใน ZEISS